De Wassenaard

Login

De Wassenaard
Vrije Basisschool Varsenare
Westernieuwweg 5
8490 Varsenare
050/38.65.43

PRETTIGE VAKANTIE! – openingsuren school van 20-31 augustus: 09.00-12.00 u. en 13.00-16.00 u.

Bijdrage-regeling ouders

Hier onder vinden jullie twee lijsten met een raming van de financiële bijdragen die we kunnen vragen.

Er is een lijst met verplichte en een lijst met niet verplichte uitgaven.

Deze lijst werd voorgelegd in de schoolraad.

De school heeft ook een lijst (per leerjaar) van materialen die in de lagere afdeling, kosteloos ter beschikking worden gesteld voor de leerlingen. Bij het huisbezoek van de leerkracht tijdens de zomervakantie krijgt elke ouder deze lijst.

Wijze van betaling: via een overschrijving  (Bij kleine bedragen of na overleg met de directie, kan uitzonderlijk ook contant betaald worden)

Periode: maandelijks

Indien jullie problemen ondervinden met het betalen van de schoolrekening, kunnen jullie contact opnemen met de directeur.  Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingsmodaliteit.  Wij verzekeren een discrete behandeling van jullie vraag.

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.

Als een rekening volgens jullie niet klopt, gelieve dan contact op te nemen met de klastitularis of met het secretariaat.

ActiviteitenVerplichte bijdragen
kleuter: max. 30-40-45 euro/jaar
lager: max. 85 euro/jaar
meerdaagse uitstap: max. 435 euro/loopbaan
zwemlessen (verplicht)
1ste - 5de leerjaar
6de leerjaar
zwembrevet
schaatsen/skeeleren (i.p.v. zwemmen) (vanaf 4°lj.)
1,50 euro/beurt x 2 beurten/maand = 3,00 euro
GRATIS
0,85 euro/brevet
4,50 euro/beurt
schooluitstappen
peuters: 'Toverplaneet'
1KL: schoolreis Oostende
2KL: 'Sea-Life' Blankenberge
3KL: 'De Sierk' De Haan
1LJ: Boudewijnpark
2LJ: bezoek boomgaard
3LJ: bezoek 'Raversijde' Oostende
3LJ: workshop 'Mu-Zee-Um'
3LJ: bezoek 'Explorado' Oostende
4LJ: bezoek Brugge
4LJ: bezoek 'lampenmuseum'
4LJ: project voeding (CM Brugge)
5LJ: Het Zwin (Knokke)
5LJ: Romeins museum (Oudenburg)
5LJ: bezoek Brussel
6LJ: inleefatelier (Gent)
6LJ: planetarium 'Beisbroek'


5,00 euro
4,00 euro
13,00 euro
15,00 euro
14,00 euro
4,00 euro
14,00 euro
12,00 euro
10,00 euro
5,00 euro
4,00 euro
4,00 euro
9,00 euro
10,00 euro
9,00 euro
11,00 euro
4,00 euro
meerdaagse uitstappen
2LJ: 'Hoeveklas' (Zedelgem)
4LJ: 'Heuvelklas' (Kemmel)
6LJ: 'Hoogteklas' (Comblain Fairon)
ongeveer 80,00 euro
ongeveer 75,00 euro
ongeveer 115,00 euro
Gymkledij
(kan enkel op school gekocht worden)
broekje
T-shirt
jongens: 5,00 - meisjes: 8,50 euro
8,00 euro
Sportactiviteiten
2KL en 3KL: 'Rollebolle'
3KL: watergewenning
1LJ en 2LJ: 'Honkietonkie'
1LJ en 2LJ: 'Kronkeldiedoe'
3LJ en 4LJ: 'Meester op de fiets'
3LJ en 4LJ: 'Alles met de bal'
3LJ en 4LJ: 'Park- en bosspelen'
5LJ: fietsbrevet
6LJ: 'Doe-aan-sport-beurs'
sportdag school 5LJ
sportdag school 6LJ (Kijk Uit - Beernem)
2,50 euro
0,50 euro/beurt x 11 beurten/jaar
3,00 euro
3,50 euro
1,00 euro
3,00 euro
3,00 euro
1,00 euro
17,00 euro
2,00 euro
11,00 euro
Culturele activiteiten
schoolvoorstelling

5LJ: orgelconcert (Brugge)
6LJ: 'MEGA'-project
6LJ: 'TOBO'-project
gratis aangeboden door gemeente
(eventueel 2,00 euro voor de bus)
5,00 euro
2,00 euro
1,25 euro
cadeautje voor Moeder- en/of Vaderdag
2KL
2LJ
6LJ
2,00 euro
1,00 euro
5,00 euro
fluorescerend jasje4,30 euro (eerste jasje gratis van ouderraad)
ActiviteitenFacultatieve bijdragen
Tijdschriften
kleuter: Dopido, Dokadi of Doremi
lager: Zonnekind, Zonnestraal of Zonneland
'Vlaamse Filmpjes'
Kerst-, paas- en vakantieboek
'Naomi'
'Simon' of 'Samuel'
leesboekjes 'Leesknuffel'
leesboekjes 'Leeskriebel'
vakantieoefenboeken
27,00 euro
33,00 euro
29,00 euro (20 boekjes)
5,00 euro
5,00 euro (5 nummers)
7,00 euro (7 nummers)
33,00 euro
21,00 euro
ongeveer 9,00 euro/bundel
Maaltijden
warme maaltijd kleuter (soep inbegrepen)
warme maaltijd lager (soep inbegrepen)
bijdrage reftergebruik en toezicht
soep voor 'boterhammen-eters'
2,10 euro/maaltijd
2,60 euro/maaltijd
0,85 euro/middag
0,60 euro
Dranken
water (chaudfontaine)
fruitsap (eco-apple)
melk
0,60 euro/flesje
0,60 euro/flesje
0,35 euro/flesje
Opvang
studie
'keverklasje' (slaapklasje peuters)
gemeentelijke opvang 'Harlekijn'
0,80 euro/beurt
2,00 euro/middag
0,71 euro/half uur
schoolbus ('s morgens en 's avonds)
studie tot 17.00 uur + schoolbus
0,70 euro/rit
1,00 euro/rit
Nieuwjaarsbrieven (niet verplicht)ongeveer 0,70 euro/brief