De Wassenaard

Login

De Wassenaard
Vrije Basisschool Varsenare
Westernieuwweg 5
8490 Varsenare
050/38.65.43

PRETTIGE VAKANTIE! – openingsuren school van 20-31 augustus: 09.00-12.00 u. en 13.00-16.00 u.

Voor- en naschoolse opvang

Op school is er ’s morgens gratis opvang vanaf 8.15 uur. Tot die tijd blijven de schoolpoorten gesloten.

Het gemeentebestuur van Jabbeke staat in voor ‘het initiatief buitenschoolse opvang’. (IBO ‘Harlekijn’)

Plaats: het lokaal in de Westernieuwweg, vlakbij de school (0496/595.115)

Openingsuren:

Onder begeleiding van het personeel worden de kinderen ’s morgens naar de school gebracht. Ook ’s avonds en op woensdagmiddag worden de kinderen opnieuw onder begeleiding naar de opvang gebracht. De kinderen van de lagere afdeling verzamelen op de speelplaats. De kleuters verzamelen in de kleuterspeelzaal.

De prijs is 0,71 euro per begonnen half uur.

Vooraf inschrijven is wenselijk maar niet noodzakelijk (050/81.02.03.) De formulieren kunnen ook op school bekomen worden.

Meer info over het initiatief buitenschoolse opvang (IBO) Harlekijn kun je hier vinden!