BUDDY-activiteit

BUDDY-activiteit

De kinderen spelen onder leiding van de buddy-kapiteins uit het zesde leerjaar allerlei spelletjes
waardoor ze meteen ook elkaar beter leren kennen.

De buddy-werking op onze school is een van de vele preventieve maatregelen om pestgedrag tegen te gaan.