Doorlichting school

Doorlichting school

Een team van 3 inspecteurs ging deze week na in welke mate 'De Wassenaard' tegemoet komt aan de kwaliteitsverwachtingen van de overheid.
Achteraf was men heel tevreden over ons werk en onze inzet.
Uiteraard zijn er ook voor ons team nog groeikansen maar dit weten we zelf ook wel.
Als sterktes voor 'De Wassenaard' verwees men o.a. naar onze onderwijspraktijk op vlak van muzische opvoeding, naar onze aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van alle kinderen, naar de positieve dynamiek in ons team, naar het warme leer- en leefklimaat in onze school, naar onze inspanningen om voor kinderen met zorgnoden extra maatregelen te voorzien en naar onze kwaliteit op vlak van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.