Pedagogische studiedag (geen school!)

Pedagogische studiedag (geen school!)

Vandaag zwermt ons team uit en gaan we op bezoek naar andere scholen.

We willen onze onderwijshorizon verruimen en goede onderwijspraktijk meenemen naar De Wassenaard.