Sinterklaasfeest

Sinterklaasfeest

Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten brachten een bezoek aan alle klassen van De Wassenaard.
Bleek dat Sint opgezadeld zat met 2 leespieten die de leesmicrobe zwaar te pakken hebben
en ook doorgeven aan anderen!
Leesboeken zomaar wegnemen uit de klassen dat kan echter niet...!