De Wassenaard

Login

De Wassenaard
Vrije Basisschool Varsenare
Westernieuwweg 5
8490 Varsenare
050/38.65.43

PRETTIGE VAKANTIE! – openingsuren school van 20-31 augustus: 09.00-12.00 u. en 13.00-16.00 u.

Engagementsverklaring van de school en de ouders bij inschrijving

Deelname oudercontacten:

De school organiseert per schooljaar minimum 2 oudercontacten en we verwachten dat een of beide ouders op minimum 1 oudercontact aanwezig zijn. De school engageert zich om de uitnodigingen voor de oudercontacten op te sturen naar de beide ouders in geval van een gescheiden gezinssituatie.

Voldoende aanwezigheid van de leerlingen:

We vragen aan de ouders om hun kinderen ’s ochtends en ’s middags op tijd naar school te brengen.

We wijzen er nog eens op dat een afwezigheid omwille van een reis niet toegestaan is voor schoolplichtige leerlingen.

Leerlingen die onwettig afwezig zijn, verliezen het statuut van regelmatige leerling. Dat heeft gevolgen voor de school (de leerling telt niet meer mee voor de personeelsformatie en voor de toelagen) en voor de leerling zelf als die b.v. in het zesde leerjaar zit. (Hij kan dan geen getuigschrift basisonderwijs krijgen).

Meewerken aan het begeleidingsaanbod van de school:

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van je kind volgen. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg. We zullen in overleg met de ouders vastleggen hoe de individuele begeleiding georganiseerd wordt. Daarbij zullen we aangeven wat men van de school kan verwachten en wat wij van de ouders verwachten.

Positief engagement ten opzichte van de onderwijstaal van de school:

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten hun schoolloopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands. Onze school voert een talenbeleid. We engageren er ons toe kinderen te ondersteunen bij het leren van en het leren in het Nederlands. Van jou als ouder verwachten we dat je positief staat tegenover de onderwijstaal en tegenover initiatieven die we als school nemen om de taalontwikkeling van onze leerlingen te ondersteunen (taaltraject/taalbad voor kinderen die de onderwijstaal onvoldoende beheersen). We vragen ook om kinderen in de vrije tijd te stimuleren bij het leren van het Nederlands. Vraag ons gerust naar informatie over plaatselijke initiatieven die je engagement daarbij kunnen helpen ondersteunen.