De Wassenaard

Login

De Wassenaard
Vrije Basisschool Varsenare
Westernieuwweg 5
8490 Varsenare
050/38.65.43

PRETTIGE VAKANTIE! – openingsuren school van 20-31 augustus: 09.00-12.00 u. en 13.00-16.00 u.

Het leerlingenvervoer

De school beschikt over een schoolbus die zowel ’s morgens als ’s avonds leerlingen van en naar school kan brengen. Wie hiervan wil gebruik maken, neemt contact op met de school.

Wil er zorg voor dragen dat de kinderen TIJDIG klaar staan. Een vrijwilliger houdt toezicht op de bus en begeleidt de kinderen bij het in- en uitstappen. De ouders zijn verantwoordelijk voor de kinderen die voor het instappen of na het uitstappen nog een ruime afstand moeten overbruggen tot aan hun huis.

WIJZIGINGEN OF AFWEZIGHEDEN MEEDELEN A.U.B.

(SCHOOL: 050/38.65.43 – GSM Marijke Demeulemeester: 0475/265 789)