De Wassenaard

Login

De Wassenaard
Vrije Basisschool Varsenare
Westernieuwweg 5
8490 Varsenare
050/38.65.43

PRETTIGE VAKANTIE! – openingsuren school van 20-31 augustus: 09.00-12.00 u. en 13.00-16.00 u.

Leerlingenraad

Sinds het schooljaar 2004-2005 heeft ‘De Wassenaard’ een leerlingenraad.

 

Bij het begin van het schooljaar worden in alle klassen van het zesde leerjaar verkiezingen gehouden om de vertegenwoordigers te kiezen van de leerlingen. Per klas worden 2 leerlingen verkozen.

Dat kan met een campagneweek, een meerderheidsstemming, een geheime stemming, … De leerkrachten van het zesde leerjaar mogen dit zelf bepalen, eventueel in overleg met de leerlingen.

Zodra de kandidaten verkozen zijn, worden de namen bekend gemaakt aan alle leerlingen van de school. Tegen eind september komt het nieuwe kinderparlement voor de eerste keer samen.

Het kinderparlement komt dan verder op geregelde basis samen in de zorgklas van meester Bart. Hij is de begeleider van het kinderparlement.

 

Commissie inzake Leerlingenrechten:
t.a.v. Sara De Meerleer (Basisonderwijs)
H. Consciencegebouw 4A10
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02/553 92 12