De Wassenaard

Login

De Wassenaard
Vrije Basisschool Varsenare
Westernieuwweg 5
8490 Varsenare
050/38.65.43

PRETTIGE VAKANTIE! – openingsuren school van 20-31 augustus: 09.00-12.00 u. en 13.00-16.00 u.

Lessen LO en zwemmen

De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod.  Alle kinderen moeten eraan deelnemen.

Zwemmen:

De leerlingen van het eerste leerjaar gaan elke week zwemmen. Voor de andere leerlingen van de lagere school is dit om de veertien dagen.

De leerlingen worden in groepjes ingedeeld, naargelang hun bekwaamheid.

Om een uitzonderlijke reden kan een leerling(e) ontslagen worden van een zwembeurt. Dit wordt steeds schriftelijk door de ouders aangevraagd. (Er is wel een doktersattest nodig indien het om meerdere beurten gaat). Wij willen nochtans de ouders vragen niet te vlug naar een reden te zoeken om niet te zwemmen. Zwemmen is immers een gewone les in het programma. Wie niet mag zwemmen, blijft in één van de parallelklassen gedurende de zwemles van de eigen klas.

Er wordt een zwembroek of badpak gedragen.

De participatieraad besliste het gratis zwemmen aan te bieden aan alle leerlingen van het 6de leerjaar. Voor de andere leerlingengroepen besliste men eveneens het zwemmen aan te bieden. Hiervoor bedraagt de bijdrage schoolzwemmen  1,00 euro per leerling. Het busvervoer is voor alle kinderen gratis.

Turnen:

Voor de turnlessen wordt het schooluniform (groene T-shirt, witte broek en witte turnpantoffels) gedragen. We vragen uitdrukkelijk dat de kinderen voor elke turnles de correcte kledij dragen. Dit uniform kan op school besteld worden.

Kostprijs:

De kleuters dragen tijdens de turnlessen hun gewone kledij vanuit de klas. Op turndagen is gemakkelijke, sportieve kledij aan te bevelen maar dit is niet verplicht. Op die manier vermijden we dat er teveel tijd zou verloren gaan in het omkleden. De kleuters van de derde klas mogen (maar moeten niet) voor de turnlessen turnpantoffels dragen. De juffen gaan er dan wel van uit dat ze die zelf kunnen aantrekken. Dat bevordert de zelfredzaamheid met het oog op de overstap naar het eerste leerjaar.