De Wassenaard

Login

De Wassenaard
Vrije Basisschool Varsenare
Westernieuwweg 5
8490 Varsenare
050/38.65.43

PRETTIGE VAKANTIE! – openingsuren school van 20-31 augustus: 09.00-12.00 u. en 13.00-16.00 u.

Medicatie op school

Wanneer u wenst dat de school er op toeziet dat uw minderjarig kind tijdens de schooluren bepaalde medicijnen inneemt op doktersvoorschrift, dient u vooraf een aanvraagformulier in te vullen. Let wel dat het deel aangeduid met ‘in te vullen door de arts of apotheker’ ook effectief door een arts of apotheker wordt ingevuld. Zonder handtekening en stempel van de arts of de apotheker wordt dit formulier niet als geldig beschouwd.

Bij een wijziging van therapie of medicatie moet een nieuw formulier ingevuld worden.

Klik hier voor het downloaden van het aanvraagformulier voor het toedienen van medicatie op doktersvoorschrift op school.