De Wassenaard

Login

De Wassenaard
Vrije Basisschool Varsenare
Westernieuwweg 5
8490 Varsenare
050/38.65.43

PRETTIGE VAKANTIE! – openingsuren school van 20-31 augustus: 09.00-12.00 u. en 13.00-16.00 u.

Omgangsvormen: houding en gedrag

– Bij het belsignaal op het einde van elke speeltijd stappen de leerlingen naar de rij. Het tweede belsignaal betekent: volledige stilte. De leerkracht staat op dat moment ook bij de rij. De leerlingen gaan dan in stilte naar de klassen.

– Een “goede morgen” en “goede avond” scheppen een aangename sfeer op school.

– Beleefdheid wordt van alle leerlingen verwacht, zowel onderling als tegenover leerkrachten en personeel. Naast een verzorgde houding is ook een verzorgde taal hierbij belangrijk.

– Bij het verlaten van de school wordt er niet geroepen en laat men geen fietsbellen rinkelen.

– Ook tijdens het middagmaal in de refter worden van de leerlingen nette tafelmanieren verwacht.

– Zowel voor leerlingen als voor leerkrachten is het gebruik van de GSM tijdens de lessen niet toegelaten! Men moet er ook voor waken dat alle GSM’s bij het begin van de les uitgeschakeld worden.

– Pesten wordt op onze school niet getolereerd! Wanneer pestgedrag wordt vastgesteld, worden feedbackgesprekken opgestart met het(de) slachtoffer(s) en met de pestkop(pen). Dit kan afzonderlijk of gezamenlijk. Eventueel worden bij deze gesprekken ook heel concrete en duidelijk afspraken gemaakt. Aanvankelijk worden deze feedbackgesprekken wekelijks georganiseerd. Naarmate de situatie verbetert, wordt dit dan afgebouwd. Ook de ouders van de betrokken kinderen, worden op de hoogte gebracht.