De Wassenaard

Login

De Wassenaard
Vrije Basisschool Varsenare
Westernieuwweg 5
8490 Varsenare
050/38.65.43

PRETTIGE VAKANTIE! – openingsuren school van 20-31 augustus: 09.00-12.00 u. en 13.00-16.00 u.

Oudercontacten

Tijdens de lesuren gaan de ouders nooit rechtstreeks naar de klaslokalen zonder toestemming van de directeur. Enkel bij ernstige en dwingende redenen, kan aan ouders de toestemming verleend worden om een onderhoud te hebben met een leerkracht tijdens de lestijden. De ouders kunnen de leerkrachten wel steeds spreken op de formele oudercontacten en op informele  momenten buiten de lestijden.

In de kleuterafdeling zijn volgende oudercontacten gepland:

De leerkrachten van de lagere afdeling brengen een huisbezoek of organiseren een klasbezoek tijdens de zomervakantie. Zij zullen jullie op voorhand verwittigen.

Er is een info-avond voor de ouders van de kinderen van het eerste leerjaar in de maand september.

Er zijn twee oudercontacten in de lagere afdeling waarbij de rapporten van december en juni worden toegelicht. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor het 6de leerjaar. Deze oudercontacten gaan door in december en april.