De Wassenaard

Login

De Wassenaard
Vrije Basisschool Varsenare
Westernieuwweg 5
8490 Varsenare
050/38.65.43

PRETTIGE VAKANTIE! – openingsuren school van 20-31 augustus: 09.00-12.00 u. en 13.00-16.00 u.

Rijen

De school richt thuisrijen in om de kinderen veilig te loodsen doorheen de gevaarlijkste verkeerspunten in de nabijheid van de school.

We zorgen ook voor toezicht aan de twee uitgangen (Westernieuwweg  en Schoolstraat) bij het verlaten van de school.

De ouders zorgen ervoor dat de twee ingangen tot de school vrij gehouden worden. Weet dat parkeren op een zebrapad of op de standplaats van de schoolbus, verboden is!!!

De ouders nodigen nooit een kind uit om zonder begeleiding de straat over te steken.

Het is belangrijk dat de ouders van jonge kinderen goed uitleggen aan hun kind dat het nooit alleen de school mag verlaten. Ofwel wordt het afgehaald op de speelplaats, ofwel gaat het mee met de rij. Indien een kind tegen de normale gang van zaken in, niet afgehaald wordt, (er kan zich altijd een verkeersprobleem voordoen) dan gaat die leerling naar het secretariaat om dit te melden.

Zowel ‘s middags als ‘s avonds bij het belteken begeleiden de kleuterjuffen van het 2de en 3de  kleuter, de kleuters tot onder het afdak. Pas dan kan elke ouder zijn kleuter meenemen. Bij het afscheid geeft de kleuter eerst een hand aan de juf. Zo weet de juf dat de kleuter in veilige handen is.

De ouders van peuters en van kinderen uit de 1ste kleuterklas, halen bij het belteken hun kleuter af in de kleuterzaal.