De Wassenaard

Login

De Wassenaard
Vrije Basisschool Varsenare
Westernieuwweg 5
8490 Varsenare
050/38.65.43

ma 11/12: bezoek ‘Volkssterrenwacht Beisbroek’ (6LJ) – di 12/12 (20.30): OUDERRAAD

Schooluitstappen

Soms worden activiteiten georganiseerd, buiten de school. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan deze activiteiten. Zonder tegenbericht van de ouders, gaan we er van uit dat het kind mag deelnemen aan ééndaagse of meerdaagse uitstappen. (o.a. ‘heuvelklas’, ‘hoeveklas’ of ‘hoogteklas’) Ouders mogen echter weigeren hun kind te laten meegaan op activiteiten van één of meer dagen maar dan moeten ze wel de school vooraf schriftelijk verwittigen. De kinderen die niet deelnemen aan de activiteit moeten wel aanwezig zijn in de school.

– Tweede leerjaar: ‘hoeveklas’ (Hoogveld, Zedelgem)

– Vierde leerjaar: ‘heuvelklas’ (De Lork, Kemmel)

– Zesde leerjaar: ‘hoogteklas’ (The Outsider, Comblain Fairon)