De Wassenaard

Login

De Wassenaard
Vrije Basisschool Varsenare
Westernieuwweg 5
8490 Varsenare
050/38.65.43

PRETTIGE VAKANTIE! – openingsuren school van 20-31 augustus: 09.00-12.00 u. en 13.00-16.00 u.

Te laat komen

Te laat komen stoort het gebeuren in de klas.  Ouders zien er op toe dat hun kind tijdig op school toekomt.  (In elk geval voor het belsignaal!)  De kleuterjuffen stellen het op prijs dat ook de kleuters tijdig aanwezig zijn.