De Wassenaard

Login

De Wassenaard
Vrije Basisschool Varsenare
Westernieuwweg 5
8490 Varsenare
050/38.65.43

PRETTIGE VAKANTIE! – openingsuren school van 20-31 augustus: 09.00-12.00 u. en 13.00-16.00 u.

Veiligheid en gezondheid

– In de school geldt een algemeen en permanent rookverbod voor iedereen. Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de ‘shisha’-pen vallen onder het rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten.
Ook tijdens één- of meerdaagse schooluitstappen geldt dit rookverbod.

Binnen de school wordt er niet gefietst. Iedereen stapt af aan de schoolpoort. De leerkrachten en de ouders hebben hierbij een voorbeeldfunctie!

– Aan de kinderen die met de fiets naar school komen, raden we heel sterk aan om de fietshelm te dragen. Ook bij ‘klasuitstappen’ met de fiets stimuleren we deze veilige gewoonte. We zorgen er ook voor dat de leerlingen overdag hun fietshelm op een veilige plaats in de klas kunnen bergen.

– Vanaf september 2013 moeten alle kinderen (kleuter en lager) op weg van school naar huis een fluorescerend jasje dragen. Het gaat dus bijvoorbeeld ook om de kinderen die ‘studie’ volgen of die met de auto worden opgehaald… Het dragen van het ‘fluo’-jasje ’s morgens op weg naar school, wordt sterk aangeraden, zeker voor kinderen die een lange weg moeten afleggen. Ook bij alle verplaatsingen buiten de school, bijvoorbeeld bij klasuitstappen, verplaatsingen naar de sporthal of het zwembad…, moeten de kinderen en de begeleidende leerkracht(en) een fluorescerend jasje dragen.

Deze jasjes (met achteraan het logo van onze school) worden in principe betaald door de ouders. De ouderraad schenkt echter aan elk kind één jasje. Dit blijft ook zo in de toekomst. Een nieuw ingeschreven leerling krijgt één hesje gratis. In alle andere gevallen (verlies, te klein geworden, versleten…) betalen de ouders een nieuw jasje.

De leerkrachten zien erop toe dat elke leerling bij het verlaten van de klas het fluorescerend jasje draagt. Zelf dragen ze ook een oranje hesje van en naar school.

De leerlingen kozen zelf een unieke naam voor dit fluorescerend jasje. Hiertoe werd in mei 2013 een wedstrijd uitgeschreven. De winnaars werden Jarne Van Acker en Henri Baelde (4LJ) met ‘Zieme’. Wanneer een leerling zijn/haar ‘Zieme’ thuis liet liggen of kwijt is, dan geeft de klastitularis een nieuw exemplaar. Op het einde van de maand worden de jasjes die niet terug gebracht werden, aangerekend via de schoolrekening. Uiteraard roepen we de ouders op om de jasjes te naamtekenen. Dit wordt ook door de leerkrachten opgevolgd.

– De school richt ‘rijen’ in om de kinderen veilig doorheen de gevaarlijkste verkeerspunten in de nabijheid van de school te loodsen. We zorgen ook voor toezicht aan de twee uitgangen (Westernieuwweg en Schoolstraat) bij het verlaten van de school. De ouders zorgen ervoor dat de twee uitgangen van de school vrij gehouden worden. Weet dat parkeren op een zebrapad of op de standplaats van de schoolbus, verboden is! Ouders nodigen ook nooit een kind uit om zonder begeleiding de straat over te steken.

De fietsers verplaatsen zich in de rij te voet, naast de fiets. Ze stappen maximaal per twee. Buiten de schoolpoort is er een onderscheid tussen de ‘Westernieuwweg’ en de ‘Schoolstraat’. De kinderen die via de Westernieuwweg de school verlaten, mogen meteen bij het buitenkomen van de school beginnen fietsen. De kinderen die via de Schoolstraat de school verlaten, blijven nog te voet naast de fiets stappen tot aan het kruispunt met de Oudenburgweg. De kinderen die de Schoolstraat in de andere richting volgen, mogen fietsen. Deze regeling geldt zowel ’s middags als ’s avonds.

Tijdens de speeltijden spelen de kinderen buiten. Enkel wie een doktersbriefje of een briefje van de ouders of een ‘pasje’ van de leerkracht kan voorleggen, mag binnen blijven.

– Virale infecties, besmettelijke ziekten, luizen, ontstekingen, … moeten thuis goed verzorgd worden. Zieke kinderen horen niet op school maar moeten thuis alle goede zorgen krijgen! Heel uitzonderlijk kan medicatie meegegeven worden naar school. De ouders brengen de leerkracht hiervan schriftelijk op de hoogte (eventueel via de schoolagenda). De medicatie moet afgegeven worden aan de klastitularis, samen met een begeleidende uitleg. De kinderen mogen deze medicatie in geen geval meenemen naar de speelplaats of de refter.

– Kinderen mogen niet op het dak van een gebouw of op het dak van de galerij klimmen.

Honden worden binnen de schoolpoorten niet toegelaten!

– Ook snoep is niet toegelaten op onze school. Onder ‘snoep’ verstaan we: lolly’s, kauwgom, bonbons…

– Wat wel kan is een ‘tussendoortje’ in de vorm van een koek (liefst zonder chocolade!) of fruit. In de kleuterafdeling vragen we om voor de pauze in de voormiddag altijd fruit mee te geven. Voor de pauze in de namiddag kun je ofwel altijd fruit meegeven ofwel altijd gebruik maken van het koekjesaanbod op school. (Je betaalt hiervoor wel een bijdrage.)

– Tijdens de kleuterspeeltijden in de voor- en namiddag zorgen de leerkrachten die toezicht uitoefenen, ervoor dat beide schoolpoorten dicht blijven.

– Per dag mag één leerjaar op de speelweide en het amfitheater spelen. Aan het raam van de zorgklas van juf Lut hangt uit welke klas er aan de beurt is. Juf Lut maakt een eerlijke beurtrol op, die rekening houdt met de weersomstandigheden.

– Per week is één leerjaar verantwoordelijk voor de netheid op de speelplaats.

– Van peuters die naar school komen, verwachten we dat ze al zindelijk zijn. Pampers zijn normaal gezien niet toegelaten. Bij medische problemen kan wel een uitzondering worden gemaakt.