De Wassenaard

Login

De Wassenaard
Vrije Basisschool Varsenare
Westernieuwweg 5
8490 Varsenare
050/38.65.43

PRETTIGE VAKANTIE! – openingsuren school van 20-31 augustus: 09.00-12.00 u. en 13.00-16.00 u.

Revalidatie/logopedie tijdens de lestijden

Er zijn 2 situaties waardoor een kind afwezig kan zijn omwille van revalidatie tijdens de lestijden:

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind therapie te laten volgen tijdens de lestijden.

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie als behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (bv. dyslexie of dyscalculie) toe te staan, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:

De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke beslissing of de revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. Deze beslissing wordt door de school aan de ouders meegedeeld.

Bemerk dat revalidatie op onze school ook mogelijk is, aansluitend bij de lestijden

Voor het toestemmen in revalidatie tijdens de lesuren, wordt dit stappenplan gevolgd: